Jednym z najważniejszych

elementów składowych naszego sukcesu

są wspaniali ludzie.


Zajmujemy się pozyskiwaniem

i stałą współpracą z wyjątkowymi pracownikami.


Różnorodność inicjatyw i programów

oferuje naszym współpracownikom możliwości rozwoju ich karier,

jak również perspektywę nagrodzenia i doceniania ich wysiłków.


Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski


oferuje doskonały program korzyści dla naszych pracowników,

który zawiera ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie,


plan emerytalny,

możliwości zwrotu czesnego za kształcenie ustawiczne

i płatne urlopy.


Pełna informacja na temat aktualnej oferty zatrudnienia, lub współpracy

dostępna w naszym dziale personalnym, lub na stronach firmowych.Kariery - Skontaktuj się z nami...